Mặt bằng Tháp Apartment 1 (CH3) căn hộ Cityland Park Hills

Di chuyển và kích vào từng căn hộ để xem chi tiết

shape1